ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ นายธนวรรธน์ วิชาชาติ
ชื่ออาจารย์ : นายธนวรรธน์ วิชาชาติ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2565,14:34  อ่าน 282 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ GPAS 5 Steps
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนงนุช ดวดกระโทก
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2565,11:01  อ่าน 355 ครั้ง
รายละเอียด..