ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ นายธนวรรธน์ วิชาชาติ
หัวข้อวิจัย การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับแนวคิด การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน และการคิดแก้ปัญหา หน่วยการเรียนรู้เรื่อง โครงสร้าง และหน้าที่ของพืชดอก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2565,14:32   อ่าน 495 ครั้ง