การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 233.6 KB
Word Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 323.66 KB