รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
หมู่ 4   ตำบลหนองหัวแรต  อำเภอหนองบุนนาก จังหวัดนครราชสีมา 30410
เบอร์แฟกส์ 044330200


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :